Acompanyant – Doula

L’escolta activa és l’eina que crea present.

Quan no s’arriba a tot el que es voldria, quan surten dubtes, quan hi ha la necessitat d’escolta càlida,… la figura d’acompanyant-doula té un sentit propi: donar peu a crear un espai de tranquil·litat per deixar emergir allò que es vol expressar i, amb les mans obertes, compartir aquest tram de camí.

Arribar a l’altre respectant la intimitat i acceptant-la tal com és.

A càrrec de Neva Añó i Elisabet Guerrero

× Pregunta