Dona

Atenció a la dona

flor

.

Són uns dies, un temps, una època de PAU ÍNTIMA, PROFUNDA, CONCIENT, amb una voluntat estranya de voler que quedi ben gravada en el meu cos per a poder-la rememorar en moments que corresponguin a noves dificultats.

La vida és cíclica.

Sembla que entra en una onada de renovada consciència, la necessària dedicació a la cura de la vida des del seu inici i en qualsevol moment del seu cicle.

Han passat més coses que han contribuït a aquesta de PAU INTENSA, unes poden ser Tendes Roges de Migjorn i els Tallers per Sanar el Dolor Menstrual.

Especialment decidir-me dins el meravellós equip de Migjorn a convocar els Tallers i bolcar-hi la necessària atenció per cuidar els detalls del contacte previ, l’espai, l’ambient, les dinàmiques i la relació amb cada una de les dones.

Crear aquest espai col·lectiu m’ha suposat anar a dintre meu, trobar la calma, el silenci necessari per a poder escoltar, atendre, donar lloc a una relació personal dins de la relació col·lectiva.

Aquesta PAU que estava naixent en la meva vida era necessària per a poder crear aquests espais col·lectius d’atenció a dones que sentint-se elles escoltades i ateses sabran i podran i voldran sortir més enllà d’elles mateixes per proporcionar a d’altres allò que elles hauran adquirit perquè del que no es té no se’n pot donar, però de benestar, d’amor, de cuidados quan més se’n té, més necessitat se sent de compartir-los, de sembrar-los, perquè creixen i es multipliquen i ens retornen amb abundància.

Així ha crescut i s’està estenent l’atenció amb respecte i confiança al part i al naixement.

Penetrant també en les institucions sanitàries. També ho han fet i ho estan fent les escoles respectuoses amb la criança de la infància, fins i de l’adolescència, contagiant les institucions educatives.

En els anys d’exercir la medicina preventiva dins l’àmbit de la ginecologia a Migjorn i també en l’atenció primària de la seguretat social  he rebut consultes diverses i reiterades de dones, en aspectes d’anticoncepció, de dificultat per aconseguir un embaràs. Temes relacionats amb irregularitats del cicle menstrual  com un cicle massa llarg, massa curt, una menstruació massa escassa o massa abundant, massa dolorosa. El Síndrome premenstrual. Consultes relacionades amb el resultat d’ecografies que han fet diagnòstics d’ovaris poliquístics. Consultes a conseqüència del resultat de citologies que han informat de l’existència del Papiloma Virus i de lesions que rebien la proposta de conització o intervencions ràpides. Dificultats derivades de les episiotomies en el part o de les cesàries.  Les consultes per avortaments espontanis o per la decisió d’un avortament volunari. Consultes al voltant dels canvis relacionats amb la menopausa, incontinències, prolapses…

Aquestes mateixes consultes un dia i un altre amb els mateixos dubtes, les mateixes qüestions m’han fet adonar que en molt cassos més que problemes, alteracions, o malalties són qüestions de desconeixement de la pròpia fisiologia femenina. Repetir moltes vegades que és normal una gran varietat del cicle menstrual… i les respostes i reflexions respecte de cada un dels temes plantejats resulta cansat i si bé pot ser interessant per cada dona que surt amb una visió més clara del que li passa o amb remeis més naturals per a petites molèsties o malalties. En aquests moments he arribat a la conclusió de que són dubtes, desconeixement i problemes col·lectius que requereixen compartir informació i debats col·lectius de les dones que s’hi veuen implicades.

Fer pública i donar solucions col·lectives

a aquesta problemàtica col·lectiva que afecta en un moment o altre de la vida a la població femenina i no deixar-la en mans únicament de metges i personal sanitari em sembla molt important per prendre la responsabilitat de la pròpia salut.

El desconeixement de la fisiologia de la dona i de qualsevol tema és la base per poder crear por i deixar la responsabilitat de la cura en mans d’especialistes.

La proposta de Migjorn és facilitar cercles de dones on posar en comú la gran varietat dels cicles menstruals i les seves vivències i on esbrinar col·lectivament la informació sobre cada un dels temes esmentats i les seves experiències.

Les Tendes Roges

són una iniciativa de per crear aquest espais de trobada de les dones on trobar-se per compartir, per esbrinar, per organitzar, per descansar, per cantar i dansar…

Aquesta és la proposta de Migjorn a l’iniciar les Tendes Roges facilitades per iniciativa de la companya i amiga Diana Pinzón, la tarda d’un dissabte al mes.

Els Tallers per Sanar el Dolor Menstrual

són també una proposta de solució col·lectiva a un problema col·lectiu. En resum, cap funció fisiològica que es desenvolupi normalment fa mal. No hi ha una raó fisiològica que expliqui el dolor menstrual, de fet hi ha dones que mai els hi ha fet mal i per la majoria el dolor és transitori, propi d’un període de la seva vida. D’una manera molt lacònica diria que alguna cosa hi deu tenir a veure la cultura patriarcal i la nostra socialització com a dones en el tema del dolor. Opino que només col·lectivament podrem trobar una resposta i aquest és el intent dels Tallers per Sanar el Dolor Menstrual.

Juntament amb la Sophia Style, la Núria Beitia, la Xènia Ros i tot l’equip que col·labora en la formació ha sigut per mi decisiu per a prendre aquesta decisió de obrir espais col·lectius de trobada per les dones i d’altres on la trobada també es comparteixi amb els homes. Tenint en compte que si els adults comencem a compartir el benefici serà per les pròpies persones en primer lloc, però per les noves generacions a continuació. La font de transmissió per les noves generacions no és tan el discurs si no les actituds, el reconèixer i el posar paraules a les vivències.

Des d’aquí us convido a participar en aquesta formació si com diu el seu anunciat:

“Si sientes que la intuición es una guía valiosa para la vida

Si estas interesada en conocer en profundidad los ritos de paso femeninos

Si eres una mujer que se cuida de la salud de las mujeres

Si para ti es importante escuchar la sabiduría del cuerpo

Si quieres conocer nuevas formas de emprender en femenino

Si tienes un proyecto profesional vinculado a las mujeres, la educación

o el cuidado de la vida y aun no sabes cómo darle una singularidad propia…”

Te invitamos a conocer la formación “El Viaje de la Mujer Cíclica” 

 

× Pregunta