Grup de preparació al part, naixement i criança

PREPARACIÓ A LA MA/PATERNITAT. SESSIONS online EN DIRECTE:

Inicis de nous grups periòdicament. Contacta si estàs embarassada i t’informarem.

Amb l’acompanyament en DIRECTE d’una LLEVADORA i una TERAPEUTA en sessions online durant 10 mesos.

Sessions en cap de setmana de 10 a 13h.

Contacte: 938330678 – 610195532  – migjorn@migjorn.net

Continguts:

Els canvis que es donen durant l’embaràs.

Coronavirus i embaràs, part i lactància.

La fisiologia del part.

Les fases del part i el treball de part.

Les pors i les il·lusions de cara al part.

El pla de part i naixement.

El vincle amb el nadó.

La lactància.

Salut Infantil.

Psicomotricitat relacional.

El massatge i la reflexologia podal per nadons.

Alimentació complementaria.

EN GRUP MENSUAL

“MIGJORN, Casa de Naixements” proposem una experiència vital i intensa en la preparació grupal de l’embaràs, part/naixement i postpart, en la que el protagonisme és totalment de les famílies.

Espais de trobada amb el temps suficient per poder crear vincles des d’un inici. Per aquest motiu, els grups es realitzen un dia al mes en sessions de 8 hores, on s’atura per dinar i descansar sempre que faci falta.

Dediquem tot un diumenge a pensar i sentir el que ens està passant i el que ens passarà. Moments que ens hem de prendre per acompanyar la nova criatura.

L’assistència és de la dona embarassada i de la persona acompanyant que ella decideixi i,  a mesura que les sessions avancen i esdevenen els naixements, les sessions es van omplint de criatures. Algunes de les sessions es proposa obrir-les a altres persones (com la resta de fills/es o persones amb qui desitjaries donar a llum…).

La preparació grupal és una activitat clau i molt enriquidora.

DIA, HORA, LLOC

Són 10 sessions grupals d’un diumenge al mes de les 10 del matí a les 6de la tarda (aproximadament). La preparació es realitza en un dels espais que ofereix “MIGJORN, Casa de Naixements”.

S’intenta començar els grups entre els 4 i 5 mesos d’embaràs per tal que hi hagi les sessions suficients abans del naixement del nadó. La data d’inici exactes programarà en funció del nombre de famílies interessades que hi hagi.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Són sessions de grup creades per a la dona embarassada i la seva parella o acompanyants, per a poder ser més conscients de tot el procés que engloba aquesta etapa, el naixement i la criança del seu bebè.

L’objectiu és que s’experimenti el sentit de la respiració, de la mirada, l’expressió i l’abandonament a les sensacions. Migjorn compta amb la informació i la sensibilitat per a fer aquest treball, de manera que la resta del grup aporta les seves vivències, fins al punt que crea un vincle únic i molt fort entre les persones.

El treball integra aspectes tant a nivell teòric com vivencial; aspectes que faciliten la possibilitat de connectar amb les capacitats i limitacions a l’hora d’encarar les dinàmiques del vostre part i postpart, per a que sigueu protagonistes de les vostres decisions i processos.

Las sessions evolucionaran depenent de les diferents etapes que es viuen, integrant sempre el treball corporal. Nadons i famílies faran les sessions sempre plegats.

A fi de crear aquest sentiment de “tribu” el grup limitarà la incorporació de noves famílies a la tercera sessió. Així també els grups no estaran formats per més de deu famílies.

PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA

Els grups estan gestionats i acompanyats per una llevadora i un/a terapeuta. En una de les sessions s’incorpora una persona especialista en algun dels temes que es treballen. També és habitual que una llevadora d’estància estigui present en el grup.

PREPARACIÓ AL PART INDIVIDUAL O EN GRUPS REDUÏTS, SETMANAL

Tot i que a Migjorn apostem pel treball grupal, també oferim sessions individuals a les persones i famílies que no es puguin afegir als grups o prefereixin no fer-ho; de manera que ens adeqüem a les múltiples realitats. La preparació s’encara al prepart, però si les famílies estan interessades també es podria fer el postpart.

DIA, HORA, LLOC

A l’espai Migjorn a convenir en dia i hora segons les necessitats de les famílies. Es faran 5 sessions de 2 hores.

La darrera sessió es fixarà al post part amb els nadons.

PROFESSIONAL DE REFERÈNCIA

La preparació la farà una sola llevadora, tot i que puntualment poden participar altres professionals

TEMARI

Aquest temari es va adequant a les necessitats de les famílies, se segueix el mateix fil que el prepart en els grups mensuals.

Durant la preparació al prepart, part, naixement i també durant la preparació al postpart, es facilitarà informació via correu electrònic a l’adreça electrònica que hagueu facilitat o per WhatsApp.

× Pregunta