PRIMER NADÓ NASCUT A CASA

Primer-nadó

Gràcies a tota la família, a l’ALPACC, a l’Àngels, l’Adela… a totes les llevadores que dia a dia van fent realitat una assistència personalitzada, atenta i repectuosa pels temps, l’espai, la companyia, el moviment necessari, l’essència de cada personeta que arriba al món. Gràcies a les comunicadores que han estat a Migjorn per fer la informació per la delicadesa amb que ens han tractat. Gràcies per aquest començament de l’any 2015.

Video:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Primer-nado-nascut-a-casa/video/5419416/#.VKXBeLhX_xY