Taller de primers auxilis

Taller de primers auxilis

Taller teòric-pràctic en el qual aprenem les tècniques bàsiques per afrontar situacions de risc vital com són: ennuegaments, parada cardiorespiratòria, electrocució, cremades, traumatismes crisis epilèptiques, hemorràgies… dels més petits.

A càrrec d’Anna Moreno, Llevadora de Migjorn, Infermera amb àmplia experiència en serveis d’urgència, emergència tant hospitalària com extrahospitàlaria (UVI mòbil) i cures crítiques (adults i pediàtrics)