Una nena de la mà de la seva mare

Una nena de la mà de la seva mare

NÚRIA-BEITIA

Xerrada-taller per a mares (de nenes, noies, joves…) i les seves filles

A cura de Núria Beitia

Ser nena i esdevenir dona és un tema que ens interessa i ens alegra però que també ens inquieta i preocupa: néixer del mateix sexe que la mare significa tenir la capacitat de ser dos, és a dir, la capacitat de ser portadora de la vida. Aquesta possibilitat, que no determinisme, és viscuda de maneres molt diverses i depèn, en bona part, de la transmissió rebuda.

Nena, noia, jove, dona, vella… són els etapes per les quals transita l’experiència humana femenina. I venen indicats per l’absència i la presència de la menstruació, que també és sexualitat femenina.

Aquesta xerrada-taller és un espai on, juntes, posem paraules i celebrem els canvis que va portant la vida. Guió de la sessió:

  • Cercle de dones i genealogia femenina
  • Breu explicació teòrica actual i ancestral de l’arribada de la menstruació i la fertilitat
  • Espai de diàleg
  • Petits exercicis corporals
  • Celebració final

 

Núria Beitia és mare d’una nena, psicòloga i creadora del taller de sexualitat femenina “Contacto con tacto” (nuriabeitia@copc.cat).

NÚRIA-BEITIA-1 NÚRIA-BEITIA-2
NÚRIA-BEITIA-3 NÚRIA-BEITIA-4
NÚRIA-BEITIA-5 NÚRIA-BEITIA-6

 

.