Contacte

Contacte
Per qualsevol dubte o consulta posa't en contacte amb nosaltres amb aquest formulari. Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotras con este formulario. For any questions or queries please contact us with this form.
Nom, nombre, name
Cognom, apellido, last name
Correu, correo, email
Comentari, comentario, commentary

migjorn@migjorn.net

on estem?

 a Migjorn a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona):

C/Roques Baixes, 23

Tlf. 93 8330678

610 19 55 32

 

.

Enllaç a Google Maps

a la pàgina de facebook

al grup de facebook