Grup de Criança

Els Grups de Criança que oferim a Migjorn són afins a la nostra línia terapèutica-pedagògica respectuosa, creats per a recolzar, escoltar i acompanyar les primeres etapes de la vida i donar continuïtat als nostres Grups de Preparació al Part i al Post part.

Espai de trobada per a compartir i reflexionar juntament amb altres famílies sobre temes relacionats amb la salut de les criatures, tant  a nivell psico-emocional, psicomotriu, maduratiu com educacional.

Els grups es divideixen per franges d’edat de la següent manera:   

 * Grup de 0 a 7 mesos

 * Grup de 8 a 18 mesos

Laia Ribes, Educadora infantil i facilitadora dels grups de criança.