Massatge recuperador del vincle mare-nadó

Aquest massatge està indicat en els casos de naixements per Cesària, Fòrceps o Parts traumàtics i en casos de situacions que produeixen estrès al nadó, com la separació després del naixement.

Facilitant mitjançant el massatge, la seguretat de base, el vincle i la diada mare-nadó.

Possibilitant també la mirada i el contacte continu, afavorint el despertar dels seus sentits des de la confiança d’estar junt a la seva mare, desbloquejant la situació d’estrès i elaborant la separació que ha pogut viure en el dia del seu naixement.

Al part, hi ha una gran descarrega de catecolamina (Hormones de l’estrès) i per tant, fisiològicament, el nadó junt amb la mare estan en una situació d’estrès.

En situacions fisiològiques aquesta reacció d’estrès, comporta que en el nadó i en la mare hi  hagi un estat d’alerta tranquil·la, així el nadó repta buscant, olorant, sentint, reconeix el que ja coneixia i estimava, en la seva memòria cel·lular esta aquesta empremta d’amor perquè sent que mitjançant de la seva mare pot abandonar-se i sentir-se segur.

Els nadons neixen amb el cervell molt immadur i necessiten de la presència i el contacte continu amb la seva mare per anar construint unes bases segures en aquests primers anys post natals.

En els parts traumàtics, cesàries, ingressos en neonatologia, separacions de la mare… es van sumant el nivell d’hormones de l’estrès, amb les interferències externes al triangle mare, pare, nadó, la no atenció de les necessitats epidèrmiques i de disponibilitat, ens trobem ja amb un alt nivell de patiment que, com més tard s’atengui, més difícil és la seva reparació. 

L’angoixa del naixement no es pot associar a res, és una experiència biofísica que porta a la contracció.

Per això, totes aquestes situacions es poden i es deuen alleugerir, pal·liar i inclús dissoldre amb acolliment, amb massatge en contacte, per que pugui començar a donar-se la reacció contraria que és la expansió, sinó l’angoixa i el encongiment s’instauren amb més i més força. Si no n’hi ha contacte ocular es produeix una contracció de la musculatura dels ulls, que els impedeix mirar i nodrir-se de la seva mare, és pell que, mitjançant el massatge epidèrmic reichiano, recuperem el contacte, en íntima i estreta relació amb la mare.

Aquests massatges es fan en dos o tres sessions a casa de les families, en un ambient tranquil i acollidor, per que el nadó pugui obrir-se a un nou registre en contacte amb la seva mare.

D’aquesta manera oferim un moment d’intimitat per poder recuperar i oferir la integració de aquesta primera i primordial trobada entre mare i nadó, des de l’estimulació de la pell del nadó en contacte continu amb el cos de la seva mare. Des de aquesta estimulació estarem afavorint el despertar dels seus sentits des de la confiança d’estar junt a la seva mare, desbloquejant la situació de l’estrès i elaborant la separació que ha pogut viure en el dia del seu naixement.

El nadó en integrar aquest contacte és capaç de recuperar la confiança i la capacitat d’entrega a la relació, re-establint el vincle i la mirada amorosa