Mercè Ribera

Mercè Ribera, Metgessa, Homeòpata

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona el 2002.

El descobriment de l’homeopatia el 2005 va suposar un canvi de consciència que em va portar a entendre la malaltia com una resposta biològica d’adaptació de l’organisme a un desequilibri intern que cal restablir per recuperar el que anomenem salut.

Quatre anys més tard, una experiència personal em va conduir a aprofundir en la reflexió sobre la vida i els origens de la malaltia. Aquesta reflexió em va apropar a una nova percepció molt més àmplia de l’esser humà, i és la que manté viva la meva curiositat per continuar descobrint nous abordatges terapèutics que permetin acompanyar els pacients en el seu procés per recuperar l’equilibri.