Reflexologia

Per a nens i adults

Reflexologia podal. Mètode Ángeles Hinojosa

La Reflexologia Podal és una tècnica manual, senzilla i eficaç.  Parteix de l’existència de canals energètics que recorren el nostre cos, els quals corresponen a òrgans, glàndules, funcions…, formant àrees reflexes en els nostres peus. L’objectiu de la Reflexologia és harmonitzar i equilibrar les alteracions de l’organisme, mantenint-lo en  estat saludable.

Mitjançant la REFLEXOLOGIA obtenim eines per ajudar a resoldre diferents processos com ara grips, gastroenteritis, conjuntivitis, refredats…

A càrrec d’Adela Atero i Anna Baró

× Pregunta